Nazwa: AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel.: 22 444 70 01
fax: 22 444 70 02
infolinia: 801 300 800, 691 362 265
www.axa.pl

Nazwa: ALLIANZ POLSKA S.A.
Przedrostek: TUiR
Dane Teleadresowe: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
tel.: 224224224
fax: 224224224
infolinia: 224224224
www.allianz.pl

Nazwa: COMPENSA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group
Dane Teleadresowe: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
tel.: 22 501 60 00
fax: 22 501 60 01
infolinia: 801 12 00 00 lub 22 501 61 00
www.compensazycie.com.pl

Nazwa: ERGO HESTIA ŻYCIE SA
Dane Teleadresowe: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
tel.: 58 555 60 00
fax: 58 555 60 01
infolinia: 801 107 107 lub 58 555 55 55
www.ergohestia.pl

Nazwa: GENERALI ŻYCIE T.U. S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa
tel.: 22 543 05 00
fax: 22 543 08 99
infolinia: 913913913
www.generali.pl

Nazwa: INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group
Dane Teleadresowe: ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
tel.: 22 575 25 25
fax: 22 537 68 04 (05)
infolinia: 22 212 20 12
www.interrisk.pl

 

Nazwa: LINK4 TU S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
tel.: 22 444 44 44 (00)
fax: 22 444 46 01
infolinia: 801 444 444 lub 605 444 444
www.link4.pl

Nazwa: AXA ŻYCIE TU S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel.: 22 555 00 50
fax: 22 555 00 52
infolinia: 801 200 200 lub 22 555 00 00
www.axa.pl

Nazwa: COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group
Dane Teleadresowe: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
tel.: 22 501 60 00
fax: 22 501 60 01
infolinia: 801 12 00 00 lub 22 501 61 00
www.compensa.com.pl

Nazwa: ERGO HESTIA SA
Dane Teleadresowe: ul. Hestii 1
81-731 Sopot
tel.: 58 555 60 00
fax: 58 555 60 01
infolinia: 801 107 107 lub 58 555 55 55
www.ergohestia.pl

Nazwa: GENERALI  T.U. S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa
tel.: 22 543 05 00
fax: 22 543 08 99
infolinia: 913913913
www.generali.pl

Nazwa: HDI Asekuracja T.U. S.A
Dane Teleadresowe: Ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
tel.: 22 534 40 00
infolinia: 801 80 11 81
www.hdi-asekuracja.pl

Nazwa: LEADENHALL INSURANCE S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
tel.: 22 380 42 40
email: kontakt@leadenhall.pl
www.leadenhall.pl