Nazwa: ALLIANZ POLSKA S.A.
Przedrostek: TUiR
Dane Teleadresowe: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
tel.: 224224224
fax: 224224224
infolinia: 224224224
www.allianz.pl

Nazwa: COMPENSA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group
Dane Teleadresowe: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
tel.: 22 501 60 00
fax: 22 501 60 01
infolinia: 801 12 00 00 lub 22 501 61 00
www.compensazycie.com.pl

Nazwa: ERGO HESTIA ŻYCIE SA
Dane Teleadresowe: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
tel.: 58 555 60 00
fax: 58 555 60 01
infolinia: 801 107 107 lub 58 555 55 55
www.ergohestia.pl

Nazwa: GENERALI ŻYCIE T.U. S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa
tel.: 22 543 05 00
fax: 22 543 08 99
infolinia: 913913913
www.generali.pl

Nazwa: HDI Asekuracja T.U. S.A
Dane Teleadresowe: Ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
tel.: 22 534 40 00
infolinia: 801 80 11 81
www.hdi-asekuracja.pl

Nazwa: LINK4 TU S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
tel.: 22 444 44 44 (00)
fax: 22 444 46 01
infolinia: 801 444 444 lub 605 444 444
www.link4.pl

Nazwa: NNLife TUnŻiR S.A.

Dane Teleadresowe: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

tel.: 22 523 50 70
www.nn.pl

Nazwa: PROAMA
Dane Teleadresowe: ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa
fax: 815 815 810
infolinia: 815 815 815
www.proama.pl

Nazwa: SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
Dane Teleadresowe: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot
tel.: 58 770 36 90
infolinia: 801 888 666
www.saltus.pl

Nazwa: UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
tel.: 22 599 95 22

www.uniqa.pl

Nazwa: „WARTA”  TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A..
Dane Teleadresowe: ul. Skrytka Pocztowa nr 1020, 00-950 Warszawa 1
tel.: 502 308 308 
infolinia: 801 308 308
www.warta.pl

Nazwa: WIENER TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Dane Teleadresowe: ul. ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa
tel.: 22 469 60 001
fax: 22 469 69 70

infolinia: 22 469 69 69
www.wiener.pl

Nazwa: COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group
Dane Teleadresowe: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
tel.: 22 501 60 00
fax: 22 501 60 01
infolinia: 801 12 00 00 lub 22 501 61 00
www.compensa.com.pl

Nazwa: DEFEND INSURANCE SP. Z O. O.
Dane Teleadresowe: ul. ul. Ligocka 103 40-568 Katowice
tel.: 32 797 10 41
www.defendinsurance.eu/pl

Nazwa: ERGO HESTIA SA
Dane Teleadresowe: ul. Hestii 1
81-731 Sopot
tel.: 58 555 60 00
fax: 58 555 60 01
infolinia: 801 107 107 lub 58 555 55 55
www.ergohestia.pl

Nazwa: GENERALI  T.U. S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa
tel.: 22 543 05 00
fax: 22 543 08 99
infolinia: 913913913
www.generali.pl

 Nazwa: INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group
Dane Teleadresowe: ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
tel.: 22 575 25 25
fax: 22 537 68 04 (05)
infolinia: 22 212 20 12
www.interrisk.pl

Nazwa: LEADENHALL INSURANCE S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
tel.: 22 380 42 40
email: kontakt@leadenhall.pl
www.leadenhall.pl

Nazwa: MTU
Dane Teleadresowe: ul. Hestii 1 81-731 Sopot
tel.: 58 555 65 00
www.mtu24.pl

Nazwa: PZU S.A.
Dane Teleadresowe: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
tel.: 22 566 55 55
infolinia: 801 102 102
www.pzu.pl

Nazwa: SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
Dane Teleadresowe: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot

tel.: 58 770 36 90
infolinia: 801 888 666
www.saltus.pl

Nazwa: UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.

Dane Teleadresowe: ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
tel.: 22 599 95 22
www.uniqa.pl

Nazwa: „WARTA”  TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
Dane Teleadresowe: ul. Skrytka Pocztowa nr 61 ul. Pocztowa 1, 41-500 Chorzów 1
tel.: 502 308 308 
infolinia: 801 308 308
www.warta.pl