Ubezpieczenie na życie

Polisa na życie zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny Ubezpieczonego na wypadek jego śmierci lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Powinniśmy poważnie pomyśleć o zakupie polisy, gdy w naszym życiu zaszły ważne zmiany i zwiększyła się nasza odpowiedzialność za innych (takie momenty to m.in. zawarcie małżeństwa, narodziny dziecka, podjęcie pracy, założenie własnej firmy, zaciągnięcie kredytu czy pożyczki). Wówczas decyzje przez nas podjęte wpływają nie tylko na nas, ale również na naszych najbliższych. Dlatego zawarcie ubezpieczenia na życie jest wówczas trafną inwestycją.

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości to odnosi się do mienia. Możesz chronić mieszkanie, dom oraz budynek w budowie (w trakcie stawiania, przebudowywania i rozbudowywania). Polisa mieszkaniowa ma charakter dobrowolny, ale są dwa wyjątki - gdy zaciągasz kredyt hipoteczny, wtedy bank wymaga od Ciebie polisy oraz gdy posiadasz nieruchomość wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 1 hektar – wtedy wymóg dotyczy posiadania polisy rolnej. Ubezpieczenie mieszkania oparte jest na umowie, w której ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia strat wynikłych z określonych zdarzeń losowych. Maksymalne odszkodowanie może być równe sumie ubezpieczenia mieszkania, domu, nieruchomości. Nie może ono jednak nigdy przekroczyć wartości poniesionych szkód (zasadą jest, że na polisie mieszkaniowej nie możesz się wzbogacić).

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie oc samochodu chroni Cię w przypadku szkód spowodowanych osobom trzecim. Jeśli spowodujesz wypadek, szkoda innego kierowcy zostanie zlikwidowana z Twojego ubezpieczenia komunikacyjnego. Analogicznie, jeśli to Twoje auto zostanie uszkodzone w wypadku, będziesz mógł je naprawić z polisy OC sprawcy kolizji. A jeśli nie wykupisz obowiązkowego OC? Nie dość, że za naprawę uszkodzonych aut musiałbyś płacić samodzielnie, to dodatkowo UFG nałoży na Ciebie karę za brak obowiązkowej polisy. Podczas zakupu ubezpieczenia OC pamiętaj, że zakres polisy jest zawsze taki sam, bez względu na to, które towarzystwo ubezpieczeniowe wybierzesz. Jeśli więc jeden ubezpieczyciel oferuje Ci dużo korzystniejszą ofertę ubezpieczenia komunikacyjnego niż konkurencyjne towarzystwa, nie wahaj się. W przypadku samochodowego OC warto kierować się ceną polisy. Każde towarzystwo samo ustala ceny OC, biorąc pod uwagę dane właściciela samochodu oraz parametry samego auta.

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne ma zazwyczaj szeroki zakres, dzięki któremu możesz uchronić się nie tylko przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków i wysokimi kosztami akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz kosztami leczenia poza granicami kraju, ale również Odpowiedzialnością cywilną za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenie na cały rok w Generali obejmuje ochroną także sprzęt sportowy i bagaż podróżny. Zapewnia także pokrycie kosztów związanych z odwołaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowaniem biletu podróżnego i noclegu. W zależności od charakteru wyjazdu, możesz rozszerzyć polisę o ryzyko: zaostrzenia choroby przewlekłej wykonywania pracy fizycznej amatorskiego uprawiania narciarstwa, snowboardu lub uprawiania sportów wysokiego ryzyka wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu pasywnego udziału w wojnie lub aktach terroru

Ubezpieczenia korporacyjne

Prowadzisz firmę i realizujesz wiele projektów i inwestycji? Ubezpieczenie gwarancyjne to znak wiarygodności Twojej marki – potwierdza, że możesz zrealizować inwestycje na czas oraz oferujesz wysoki poziom usług. Ubezpieczenie gwarancyjne jest coraz częściej wymagane od inwestorów i zleceniodawców. Jesteś właścicielem firmy, prezesem lub członkiem zarządu? Kierujesz zespołem i podejmujesz ważne decyzje? Czy wiesz, że ich konsekwencje mogą spoczywać na Tobie, nawet po zakończeniu pracy. Ubezpieczenie OC członków zarządu i kierownictwa (D&O) zabezpieczy Cię przed skutkami błędnych decyzji i roszczeniami osób trzecich. Ubezpieczenie CYBER natomiast pokryje szkody spowodowane np. atakiem hakerskim, utratą lub wyciekiem danych. W ramach ubezpieczeń firmowych możesz ubezpieczyć swoich pracowników, mienie firmy - ruchomości jak i nieruchomości.

Ubezpieczenia medyczne

Ubezpieczenie zdrowotne realizowane we współpracy z Centrami Medycznymi Polmed to unikalny na rynku program opieki medycznej dostępny w dwóch wariantach: indywidualnym i rodzinnym. Ubezpieczony może skorzystać z 400 placówek dostępnych na terenie całej Polski. Oferty obejmują m.in: specjalistyczną opiekę lekarską na terenie całego kraju, bez czekania w kolejce konsultacje lekarzy specjalistów dla dzieci i dorosłych zabiegi ambulatoryjne, pielęgniarskie i szpitalne, (ogólnolekarskie, okulistyczne, ginekologiczne, chirurgiczne, ortopedyczne) badania diagnostyczne (laboratoryjne, obrazowe, czynnościowe) szczepienia przeciwko grypie dla osób dorosłych assistance medyczny (Infolinia Medyczna, Infolinia Baby Assistance) wizyty domowe